Gelukkig zijn

DAT
…waar alles zich in manifesteert.
Makkelijk gesproken maar wat is ‘dat’?
Je kunt het ‘God’ noemen of dat wat je werkelijk bent.
Dat, is zonder moeite maar onze weg ernaar gaat niet altijd over rozen, dat mag best gezegd worden!
Dat, is geen liefdeloze- ervaring of staat of zijn.
Want de gerealiseerde is ook degene waar hij/zij onderricht aangeeft.
Dat, staat voor absolute vrijheid. Omdat verantwoordelijkheid, identificatie, het object,… niet centraal staat. Je bent die dikke lachende boeddha.
In onwetendheid lijden we.
Als de druppel en de oceaan voor jou een blijken te zijn, is dat niet langer het gezochte. Dat ben jij.

De bron van geluk is liefde

Dat is niet toevallig, daar wijzen de wijze al duizenden jaren naar.
Maar men heeft geen behoeften om de weg van onvoorwaardelijke liefde te gaan. Dus hoopt men door egoïsme en zelfvervulling zijn geluk te bereiken. Zoals door geld, macht en alcohol. Eten en snoepen. Verstrooiing en drugs. En dergelijke.
Al dat geluk is beperkt en tijdelijk.
Je echt gelukkig voelen is een geschenk van God, deze God is liefde.
Als we de weg van liefde gaan, zullen we merken dat iedere vorm van ongeluk in ons leven wordt aangepakt.
Heb jij jezelf onvoorwaardelijk lief of zie je zelfvervulling aan voor liefde?
Haat eindigt nimmer haat, leerde de Boeddha, al zo’n vijfentwintighonderd jaar geleden. Hij zei dat het leven lijden is maar dat er ook een medicijn voor bestaat. Hij leerde alert zijn, en vriendelijkheid naar alle levende wezens.
Jezus deed op zijn manier niet anders.
Wanneer we gelukkig willen zijn kunnen we niet om de liefde heen in ons leven.
Liefde is geen herinnering maar het moment dat ons hart zich opent voor heel de schepping, voor al wat leeft. Liefde doet ons ons verleden loslaten, doet ons opnieuw geboren worden.
 
www.ahavah.nl

Gelukkig zijn…

…zonder voorwaarden.
Geluk met voorwaarden, wordt heel goed verkocht. Blijkbaar willen mensen graag iets doen, zoals: mindfulness, medicijnen slikken, een guru volgen, drugs, joggen,… en dergelijke!

Maar… gelukkig zijn in de plaats van gelukkig worden, blijkt niet zo populair te zijn. Waarom? Omdat mensen graag iets voorstellen en daarbij valt niets voor te stellen, toch?
Geluk zonder voorwaarden is een directe verwijzing naar jouzelf, wie jij bent.
Geluk is onze innerlijke natuur en niet onze verkramping is onze werkelijkheid maar onze ontspanning, open zijn, zijn.
Een heel jong kind zoekt niet naar geluk en beoefent ook helemaal niets. Bij een jong kind stroomt de innerlijke energie gewoon spontaan. In basic is een jong kind gelukkig. Maar oudere mensen zoeken geluk en beoefenen en/of slikken van alles. Bij een ouder mens is blijkbaar het vertrouwen in het leven geschonden.

Nu kun je denken, lekker abstract allemaal, dat gelukkig zijn. Maar dan is er wel degelijk een richtingaanwijzer, hoor! Namelijk… liefde.
Eigenlijk is geluk de zoete vrucht van liefde en ook liefde is onze ware natuur. Liefde is de enige weg die werkelijk naar geluk leidt zonder je daarbij jou te onderwerpen aan iets wat je niet bent. Of wat tijdelijk is. Ook liefde is eeuwig, onze eeuwige natuur.