Vrije wil of niet?…

Als alles een is, alles in wezen niet verschillend. Dan zit het verschil in de vorm. Zoals een kapotte pc en een kapot glas.
Als alles een is en er geen verschil is omdat alles uit dezelfde bron komt. Zit het verschil in hoe wij een beschimmelt broodje ervaren en een rotte appel.
Alles iedereen ontwaakt is, iedereen gelijk, alles gerealiseerd. Dan zit het verschil in hoe wij liefde ervaren. Hoe wij een vriendelijk woord ervaren.
Als er enkel nu is, geen verleden en toekomst. Dan zit het verschil voor ons in een klein plantje en een boom.
Als alles gebeurt, we geen invloed hebben, geen keuze. Dan zit het verschil in de vraag: Wil je patat of een bord aardappelen?
Als er geen goed en kwaad bestaat. Dan zit het verschil in wat het ANP plaatst:: http://www.hartvannederland.nl/aanbevolen/2017/woede-en-verontwaardiging-dood-anne-faber/
Als er geen hoop en toekomst bestaat. Dan zit het verschil blijkbaar in die glimlach van die ander.
 
Alles wat krom is kan het denken recht praten of net andersom. Daarom kan het Antwoord niet echt liggen in ons denken.
In liefde bestaat er geen vrije wil omdat liefde enkel zichzelf bewust is. Maar hier kun je dus anders over denken.
In liefde is er enkel dat, wat we rechtstreeks gewaar zijn, zonder de filter: dat er wel- of geen vrije wil is.
Dat er wel- of geen vrije wil bestaat, is niet de vraag. Maar dat we onszelf kennen als liefde.

Samsara

Ze zeggen, velen geloven, dat we terug komen. Dat we blijven geboren worden, zolang we onsZelf niet volledig hebben gerealiseerd.
Als je gewoon naar je leven van alle dag kijkt, zie je wel dat het klopt. Al is het maar Een leven voor jou, volgens jouw geloof. Je keert steeds weer terug in je zelfde pijn, verdriet, haat, hebzucht, verspilzucht,…
Als je gewoon naar jezelf kijkt, dag in dag uit, word je daar niet echt vrolijker van. Pas als je begint te leren van je leven van alle dag, begint er een zonnestraal door te breken. Ook dat weet je dan.
We volharden ‘graag’ (ik denk door onwetendheid en verlangen) in dezelfde fouten. We volharden in ons gedrag. Daarom keren we dagelijks ook terug in dezelfde (innerlijke) hel, zogezegd.
Zou het niet zo zijn, dat als er sprake is van reïncarnatie dat we ook daarin weer terugkeren?
Je komt dan weer als die zoeker terug. Tevens met de sleur van alle dag.
De hemel ligt in onszelf besloten als we de hel in onszelf durven te trotseren. Als we echt niet meer vluchten, waar dan ook in. We echt bereid zijn de les te leren. Zelfs als er misschien geen les te leren valt… We leren kennen wat we werkelijk zijn. DAT wat altijd al vrij is geweest. De illusie van een zelf achter ons latende.

Volgers van een boek…

Je komt ze bijna overal tegen.
Mensen die de Koran volgen.
Mensen die de Bijbel volgen.
Mensen die Een cursus in wonderen volgen.
Een boek kun je gebruiken bij zelfonderzoek maar je helemaal vast bijten in een boek, is echt iets anders. We verafgoden graag alles wat we belangrijk in ons leven vinden: voetbal(lers), film(sterren), spirituele leraren, geld, seks, eten en drinken, drugs en alcohol,…
Je kunt best leven en genieten zonder deze vorm van afgoderij.
Maar mensen die in een land wonen willen ook nationalist zijn.
Mensen die gestudeerd hebben willen ook graag met een titel worden aangesproken.
Na bijvoorbeeld Boeddha en Jezus kwamen de godsdiensten. In de plaats van de Waarheid hoog te houden, wilden men liever bovenal de Waarheid organiseren. Je hebt tegenwoordig overal ‘managers’.
 
Nu kan een boek ons helpen de ogen te open maar waarom willen we zo graag iets verkondigen als het enige ware evangelie?
Wees geen volger van een boek maar wees de liefde zelf, die daarin beschreven wordt.
Wees goed voor je omgeving maar daarbij hoef je nog geen nationalist te wezen.
Je hoeft ook geen boeddhist te worden, als je met vlees eten wil stoppen.
Et cetera.
Maar men hecht zich graag aan dat wat we belangrijk vinden in ons leven. Daardoor worden we onverdraagzaam en zelfs gevaarlijk.
Zolang als de mens zichzelf niet echt weet vrij te maken van het hechtingsproces, zullen oorlogen en armoede en onderdrukking voortduren.

Goeroe zin of onzin?

Een goeroe is iemand die jouw onwetendheid wegneemt, zover dat mogelijk is natuurlijk. Sommige goeroes voegen zelfs iets van hun onwetendheid aan jou toe, dat is natuurlijk minder maar dat gebeurt ook.
Sommige goeroes verdienen graag geld en zijn gek op alle aandacht. Zijn eigenlijk verslaafd aan beiden.
Trouwens alles en iedereen kan jouw goeroe zijn, al is het maar voor een moment.
Maar de echte goeroe is hij/zij die een licht is voor zichzelf en waarbij je het geluk kan hebben ze toevallig te ontmoeten in alle vrijheid.
Soms komen ze op je pad geheel ongevraagd maar leer je ze met de dag meer waarderen.
Sommige mensen staren zich graag blind op hun innerlijke leraar, anderen bidden graag de hele dag tot God, weer anderen lopen voor alles naar hun leraar, goeroe.
Maar het zelf, God en de goeroe zijn een. Daarin ligt juist de ware betekenis van de GOEROE.
Het onderdrukken van je innerlijke leraar heeft geen zin, ook niet denken dat God niet echt bestaat of dat alle goeroes oplichters zijn. Vrijheid, doet alle grenzen vervagen.
Leer de zogenaamde uiterlijke God ook kennen als je ware innerlijke zelf en als een verlicht leraar, de zogenaamde goeroe. Er bestaat enkel onderricht dat verlicht of niet.
Staar je niet blind op een enkele vorm van onderricht.
De satgoeroe omvat hemel en aarde.
ZIJN zegen kan overal voel- en merkbaar zijn.

De ervaring van non-dualiteit…

…betekent voor ‘ik ben’, het einde van de ervaring van afgescheidenheid.
Maar iedere ervaring is tijdelijk, dus ik ben blijft in problemen zitten.
Een snoeppot leeg trekken, geeft ook tijdelijk een ervaring van non-dualiteit of een orgasme of bijvoorbeeld een joint. Maar hardlopen en joggen kunnen ook een plezierige ervaring geven, niet waar? Maar het betekent nimmer het echte oplossen van ik ben.
Dus mensen raken makkelijk verslaafd of gaan op zoek naar een herhalende ervaring van non-dualiteit bijvoorbeeld door satsang.
‘Ik ben’ hevig op zoek naar verlossing.
Zijn verlossing ligt niet in een nieuwe ervaring maar in DAT wat we werkelijk zijn, het Absolute. We zijn niet de wereld die we waarnemen, we zijn DAT waar alles in verschijnt. En DAT is niet op zoek naar enige ervaring. Eigenlijk is DAT de enige echte ervaring, ervaren, zogezegd.
Sri Ramana Maharshi noemde dat ook wel bliss.
Je vindt je vrede niet in deze wereld. Maar in DAT wat je werkelijk bent. De wereld is slechts een begoocheling. Omdat de wereld jou de indruk geeft, dat zij de waarheid is. Dat de waarheid daar ligt en niet in jezelf. Het gaat om het subject, dat zichzelf weet te verlossen door DAT. Ik ben vind enkel tijdelijke rust in de wereld, de wereld van ervaringen.
DAT is het licht der wereld. Sommigen noemen DAT God.
Jij bent gelijk aan God, je bent DAT. Maar je twijfelt daaraan, omdat je het licht niet direct hebt gezien. De druppel is de zee. De zee is een en al druppels. De ruimte in de pot is niet anders dan de ruimte buiten de pot. Er bestaat geen binnen en buiten. Er is enkel DAT.
Maar zolang als we liever zoet worden gehouden door welke ervaring ook, zullen we nimmer onze verlossing verwerkelijken.

Ik ben DAT

Dus voorbij het ik ben, ligt DAT.
Bij ik ben gaat het verhaal over jou hier. Met al je sores.
Ik ben staat voor leed, lijden, omdat jij bent.
DAT echter is niet van deze wereld. Het zogenaamde subject. Want jij bent DAT. Maar bij enige twijfel ben je het object van waarneming, zoals je werk, je pijn, je succes, et cetera.
Je bent in werkelijkheid niet de wereld die je waarneemt. DAT staat voor ‘God’. Atman en Brahman zijn een.

Luister eventueel ook hier nog naar: https://soundcloud.com/nathan-wennegers/dat-ben-ik

Gelukkig zijn

DAT
…waar alles zich in manifesteert.
Makkelijk gesproken maar wat is ‘dat’?
Je kunt het ‘God’ noemen of dat wat je werkelijk bent.
Dat, is zonder moeite maar onze weg ernaar gaat niet altijd over rozen, dat mag best gezegd worden!
Dat, is geen liefdeloze- ervaring of staat of zijn.
Want de gerealiseerde is ook degene waar hij/zij onderricht aangeeft.
Dat, staat voor absolute vrijheid. Omdat verantwoordelijkheid, identificatie, het object,… niet centraal staat. Je bent die dikke lachende boeddha.
In onwetendheid lijden we.
Als de druppel en de oceaan voor jou een blijken te zijn, is dat niet langer het gezochte. Dat ben jij.

Een licht voor jezelf

God is een licht voor onszelf. Maar ook wordt er gezegd dat we een licht voor onszelf kunnen zijn.
Jiddu Krishnamurti zei: Wees een licht voor jezelf.
En in de Bijbel staat: God is licht.
Wie het licht heeft, wandelt niet langer in duisternis.
Misschien ken je wel het gevoel om in donker te wandelen ergens alleen. Dan ben je blij als het weer licht(er) wordt zo rond 04:00 uur. Dan beginnen ook weer de vogeltjes te fluiten. Het gevoel van afgescheidenheid is vooral voelbaar als het donker is.
Licht is ook liefde. Zij zijn blijkbaar een.
Iemand de een BDE heeft gehad praat daar weleens van. In de duisternis een licht te hebben moge ervaren. En dat licht was ook liefde.
Het is geen tijdelijke ervaring. Ook al kun je hem nu niet hebben. Het licht zelf is niet tijdelijk. Wolken voor de zon betekent niet dat er geen zon meer is.
God is waarachtige zelfkennis. Want net als een goed boek, blijft deze in niets gehuld totdat er sprake is van licht.