Ideeen

Wat is de bron van ideeën, ons denken?
Met ideeën andere ideeën bestrijden. Je hoort er steeds vaker over.
Maar kun je het denken aanpakken door het denken zelf?
Wat nu als al het denken er niet meer toe doet voor je?, omdat je de ware bron in je hebt moge leren kennen: namelijk liefde.

Stilte

Stilte. We kunnen er niet zonder, anders worden we verstoord, gestoord.
Stilte vind je in het nietsdoen. Geen teevee, geen radio,… even helemaal niets. Soms ervaar je een diepe stilte tijdens een lange wandeling in de natuur. Of gewoon thuis alleen op de bank.
Met stilte geef je ruimte aan je leven. Leven dat opnieuw tot leven kan komen.
Stilte is mogelijk het meest religieuze wat we kunnen ervaren.

In oorlog…

Gaat het steeds meer lijken op een godsdienst oorlog? Koran tegenover de Bijbel? Of behoren we ons gewoon moraal meer te bewapenen, innerlijke integriteit tegenover haat en bedrog.
Heeft gewoon niemand gelijk, hebben we allemaal boter op ons hoofd en kunnen we maar beter gewoon met ze allen inzien, dat liefde de enige weg is?
Naties die zich aansluiten bij andere naties overeenkomstig hun eigen verlangens en angsten. Of mensen die nergens bij willen horen, omdat zij liefde hebben voor de Waarheid.
Zijn we slechts een massa mensen of ‘kinderen van God’. Kinderen van het licht?
Wees een licht voor jezelf. Wees op die manier de verandering in de wereld.
Ja, je hebt leraren, vrouwelijk en mannelijk, maar je moet het toch zelf doen. Op politici en guru’s blijven hopen is volkomen nutteloos. Je kunt altijd luisteren, met elkaar nadenken, indien mogelijk maar je blijft zelf verantwoordelijk.
De kracht van verandering ligt bij de enkeling die zichzelf leert kennen. Zelfkennis is de morgenster.